Space Planning

Når I skal definere og optimere flowet i jeres nye domicil, giver det god mening at udfordre den måde I ”plejer” at indrette jer på, så virksomhedens nuværende arbejdskultur og størrelse bliver tilgodeset og fremtidssikret.

I takt med virksomhedens og organisationens udvikling er der uden tvivl sket ændringer i processer og brugen af bygningen, siden sidst I etablerede jer i jeres nuværende domicil.

Det kan være:

 • afdelinger der er blevet større eller mindre eller nye, der er kommet til.
 • måden afdelingerne arbejder sammen på og den optimale placering i forhold til hinanden.
 • et ønske om at gå fra enkeltpersonskontorer til klynger og åbne kontorer eller omvendt.
 • eventuelt mindre behov for kvm. som følge af øget hjemmearbejde, 4 dages arbejdsuge el.lign. ny arbejdskultur.
 • fokus på fællesarealer, mødelokaler, kantineforhold, uderum, parkering, ladestandere m.m.
 • processer i f.eks. værksteder, montage eller forsendelse, der har – eller vil – ændre sig.
 • behov for gentænkning af pladsforhold og logistik internt i afdelingerne.
 • øget transport til/fra produktion, lager og forsendelse – herunder nytænkning af ramper, tilkørselsveje m.m.


Optimering af kommende domicil

Det giver rigtigt god mening at bruge tid og ressourcer på at definere og optimere det kommende domicil, som skal være så optimalt og fremtidssikret som muligt på den mest omkostningseffektive måde.

Vi samarbejder med Lisbeth S. Nielsen fra VISIONmatters og hendes netværk af specialister på området.

VISIONmatters hjælper jer frem til en ny eller tilrettet model for hvordan mennesker, arbejdsrelationer og arbejdsplads fungerer bedst muligt i en fremtidssikret form uden spild af kvadratmeter og med fokus på arbejdskultur og logistik.

Sådan gør vi

VISIONmatters vil typisk indlede med – sammen med jer – at afdække behovet for at gå i dybden med Space Planning – hvilke områder og med hvilke metoder.

I nogle tilfælde faciliterer VISIONmatters skræddersyede workshops omkring brug af værksteder, montage m.m.  mens der i forhold til administrationen primært benyttes digitale værktøjer fra Reworc. Den nye indretningsmodel dannes på baggrund af data fra interviews med medarbejderne, som raffineres til værdifulde indsigter, der derefter omsættes til konkrete forslag til optimering for jer.

Det sker i 3 faser:

 1. Indsamling af data via online interviews med medarbejderne – ca. 12 min.
 2. Analyse og præsentation af scenarier for fremtidige arbejdsmønstre og kontorbrug.
 3. Udarbejdelse af den endelige indretning.

Denne proces anskueliggør medarbejdernes og virksomhedens behov og fremtidige arbejdsadfærd, og bruges til konkret at designe fremtidens kontor med øje for nødvendige kvadratmeter (+/-) og mest effektive arbejdsindretning.

Alt anskueliggøres og forventningsafstemmes, inden noget sættes i gang, så lad os starte med en uforpligtende snak om mulighederne for at hjælpe jer godt i gang med indretningen af jeres nye domicil.

Vil du høre mere om Space Planning? Så kontakt Lisbeth S. Nielsen på:

lisbeth@visionmatters.dk eller mobil 2266 5100.

Brug for byggerådgivning?

Vi er klar til at hjælpe med hele eller udvalgte dele af dit projekt.

Märt Kjeldsen, afdelingsleder IBG Consult, tlf: 2990 0909

Brian Slot, direktør, tlf: 81848434

Vores referencer

> > >