Projektering

Projektering af byggeri er en kompleks proces, som normalt føres igennem 6 faser. Alt afhængig af projektets størrelse, kan både længden og kompleksiteten af hver fase variere. 

Med mange års erfaring i branchen, kender vi de forskellige problemstillinger og faldgrupper, og de vigtigste fokuspunkter i hele processen, som vi hjælper jer at navigere i.

Med konstruktører og certificeret statiker og brandrådgiver in-house sikrer vi at jeres byggeprojekt overholder lovgivningen og er sikkerhedsmæssigt i orden. Vi tilbyder helhedsorienterede løsninger, som lever op til myndighedskravene og samtidig tager hensyn til praktik og økonomi.

 

Uanset om I har brug for assistance med hele projekteringen eller udvalgte dele kan vi hjælpe.

Projekteringen er opdelt i disse faser

Ide og planlægningsfasen

Her gennemgår vi jeres ønsker, ideer, forskellige krav til funktioner mv. vedrørende byggeriets udformning. Vi hjælper jer med input til bl.a. arkitektur, bygningens placering og materialer, for en skræddersyet totalløsning.

 

Skitseprojekt

Efter vores indledende møde, udarbejder vi de første skitser. Med egne konstruktører på tegnestuen samt evt. bidrag fra eksterne samarbejdspartnere og arkitekter, screener og kortlægger vi bygningens former, materialer og tekniske løsninger. 

Vi indtænker bl.a. lysindfald, lokalplaner, myndigheder samt materialer og økonomi mm. 

I slutningen af denne fase vil vi præsentere en 3D model samt gennemgå tegninger.

Myndighedsprojekt

For opnåelse af byggetilladelse, har vi i IBG Consult certificeret statiker og brandrådgiver in-house. Det giver et smidigere projekteringsforløb og giver dig sikkerhed gennem alle byggeriets faser.

Udbudsprojekt

I denne fase udfører vi hovedprojektering og udarbejder de specifikke tekniske løsninger til projektet, hvorefter vi indhenter priser fra diverse underentreprenør og udarbejder den endelige tidsplan. Vi arbejder både med ”fast pris kontrakter” men også åben-bog kalkulation, alt afhængig af dine ønsker.

Udførelsesfasen

Vores byggeafdeling IBG Byggeri består af projektledere med mange års erfaring, og har udført erhvervsprojekter (se referencer her) i forskellig kaliber og størrelse igennem årene, men har også erfaring med liebhaver-villaer. Med IBG Byggeri bosat på samme adresse som IBG Consult, sikrer vi at alt udføres som aftalt.

Aflevering

Vi står for al myndighedsbehandling og indhentning af ibrugtagningstilladelse, så I kan koncentrere jer om indflytning og at drive jeres virksomhed.

Vi tilbyder også hjælp til planlægning og styring af flytningen gennem ekstern Relocation Manager

Statik / Certificeret statiker KK2

For de fleste professionelle byggerier (alle byggerier over KK1, hvilket primært er enfamilieshuse og sommerhuse) skal der udføres lovpligtig starterklæring, før byggeriet kan indsendes til myndighedsbehandling.

Vores certificerede statiker KK2 udfører de lovpligtige start- og sluterklæringer på byggerier i konstruktionsklasse 2 (KK2), og udfører statiske beregninger og dokumentation på alle typer af nybygninger og ombygninger.

Vi tilbyder:

 • Indledende screening af arkitektprojekter.
 • statiske beregninger på alle typer af byggerier.
 • Udarbejdelse af konstruktionsplaner og detaljer
 • start- og sluterklæringer til byggerier på konstruktionsklasse 2 (KK2).

 

I tilfælde hvor bygningsfunktion og -anvendelse kræver en KK3-certificering, har vi tæt kontakt til samarbejdspartnere, som  hjælper med KK3 certificering på byggeprojekter.

Brandrådgivning

Certificeret brandrådgiver BK2

Som certificeret brandrådgiver BK2, kan vi rådgive jer om brandstrategi og hjælpe jer med at udføre en indledende brandscreening eller en fuld brandprojektering med brandstrategirapport, start- og sluterklæringer mm.

 

Vi tilbyder:

 • Certificeret brandrådgivning i brandklasse 2 (BK2)
 • Brandstrategirapporter
 • Optimering af projekter
 • Brandnotater og brandplaner
 • Start og sluterklæring i forbindelse med brandprojektering
 • DKV-planer
 • Indplacering i brandklasser
> > >