Bygherrerådgivning

For at komme bedst i mål med jeres byggeri, er det vigtigt at alliere sig med en dygtig rådgiver, der varetager jeres interesser og samtidig bidrager med sin viden og branchekendskab hele vejen gennem byggeriet – fra projektering til færdigt byggeri. Med erfaring og de nyeste opdaterede kompetencer inden for projektledelse og rådgivning indenfor byggeri har vi den viden og erfaring, der giver jer den bedste proces og færdigt byggeri.

Vi arbejder målrettet med løsninger, der optimerer indretning, energiforbrug, totaløkonomi og miljøhensyn. 

Energi- og bæredygtighedsrådgivning

Bæredygtighed er vigtigt at tænke ind i de tidlige faser af et byggeprojekt. Med den nyeste viden inden for energi- og bæredygtighed, udarbejder vi strategi, målsætning og fokuspunkter for at gøre jeres projekt så energieffektivt og bæredygtigt som muligt ud fra jeres ønsker og behov. Vi arbejder med bæredygtighed i både miljømæssigt og totaløkonomisk perspektiv. Der er mange faktorer, som har en indvirkning på hvor bæredygtigt byggeriet bliver.

Vi arbejder bl.a. med følgende:

  • Materialevalg har indvirkning på både miljø og totaløkonomi
  • Driftsoptimeringer – hvor let er vedligeholdelse og rengøring af bygningen
  • Energi- og miljøløsninger – hvilken opvarmningsform bruges i bygningen, hvordan afvandes bygningen/grunden, hvilken fundering er der behov for.
  • Jordbalanceberegning – hvordan bygningen placeres på grunden har stor betydning for både miljø og økonomi.
  • Indeklimaberegninger – kortlægger brugerkomforten i driftsfasen i bygningen i forhold til temperatur. Bygningens placering ift. sollys betyder meget for temperaturen.
> > >