Størrelse: 1.100 m²
Arkitekt: IBG Consult
Opføres: 2022-2023
Ingeniør: WH-Planaction

For Skovgaard Energy projekterer og opfører IBG en bygning på 1.100 m² til et dynamisk power-to-ammonia anlæg i Ramme ved Lemvig.

Projektet er et samarbejde mellem Skovgaard Energy, EUDP, Vestas og Topsøe.

> > >