Størrelse: 8.500 m²
Arkitekt: IBG Consult
Opføres: 2021-2022

4 lagerhaller på i alt 8.500 m². Hallerne er opført i betonelementer med sort fritlagt granit på facaden. Der er indtænkt fleksibilitet i bygningen med mulighed for at tilføje flere porte og opdele i mindre rum. IBG har tegnet, projekterer og opfører byggeriet.

> > >